Išmintis pasireiškia ne tiek mokyme, kiek gyvenime;
proto ryžtingume ir godumo suvaldyme.

Ji moko mus ne tik kalbėti, bet ir elgtis bei derinti savo žodžius ir veiksmus.

                                          Seneka