Pastoviai teikiama labdara ir parama

Picture
Vadovaudamiesi LR viešųjų įstaigų įstatymo 10 str.1d. 1) punktu, 8 dalimi,  LR Labdaros ir Paramos įstatymo 3,5,6,9 str. nuostatomis, o taip pat VšĮ "Ditus" savininko sprendimu bei siekiant pagerinti socialiai remtinų asmenų pragyvenimą ir  iš dalies pagerinti jų socialinius poreikius, teikiama labdara maisto produktais 2 kartus per mėnesį.